Stavba je zasazena do rozsáhlého lesního pozemku a doplněna celou řadou doprovodných prostorů a aktivit. Dispoziční uspořádání je řešeno na principu třech křídel, kde ve střední části se nacházejí společné a společenské prostory, v dalším křídle obytné – soukromé prostory a ve třetím křídle bazén a welness.

Stavba byla navržena a zrealizována pod vedením architektů Ing. arch Petra Bouřila a Akad. arch Ivana Zachara.