Návrhy a tvorba projektové dokumentace staveb pro bydlení a rekreaci tvoří velkou část činnosti našeho studia. Návrh podle individuálních potřeb klienta je předpokladem pro kvalitní bydlení.

Tak, jak je individuální a unikátní osobnost a životní styl každého člověka nebo rodiny, musí být individuální a unikátní řešení prostoru, kde žije.

Proto se zaměřujeme na poznání individuálních potřeb klienta a pokoušíme se nalézt takové řešení, které nejlépe vyhoví. V diskusích se snažíme modelovat různé životní i denní režimy užívání rodinného domu nebo bytu a často společně s klientem objevujeme nové pohledy na individuální potřeby a kvalitu bydlení.

To platí i u bytových projektů, kde se navíc soustředíme na pojmenování cílové skupiny klientů developera a tomu přizpůsobujeme koncepci řešení a standardu bytů.

Součástí naší práce je „due dilligence“ při prověřování podmínek výstavby, sestavení zadání reagující na životní styl klienta, vytvoření návrhu stavby včetně koncepce materiálového řešení a koncepce technického vybavení, spolu s optimalizací ekonomické stránky záměru.

Dále zajišťujeme vypracování dokumentace pro společné oznámení záměru, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení a dle potřeby i prováděcí dokumentaci.

Součástí služeb je i zajištění projednání s dotčenými orgány a institucemi. Neodevzdáme „malůvku“, kterou si klient musí dořešit a která je nereálná, ale v každém stupni ověřený a přiměřeně projednaný návrh.

Řekli o nás