Problematika územního plánování a urbanismu stojí na počátku každé investice. Bez souladu s územním plánem nelze stavět vůbec nic. Bez prověření vazeb na okolí a například dostupnosti dopravní a technické infrastruktury také ne. Proto je nutná příprava území.

Problematika územního plánování a urbanismu zahrnuje územní plány, regulační plány, urbanistické studie, zastavovací koncepty, územní studie, prověřování nemovitostí z hlediska podmínek a regulativů.

Zpracováváme změny územních plánů, které umíme i velmi rychle. Dále urbanistické/zastavovací studie různých úrovní podrobnosti. Velké zkušenosti máme s územními studiemi, kterými rychle odblokujeme území pro další stupně dokumentace a celkově s optimální regulací území.

Podobně jako u ostatních typů projektů klademe důraz na projednání našich konceptů s dotčenými orgány a předpokládanými účastníky, abychom co nejlépe připravili podmínky pro další stupně dokumentace.

Řekli o nás