Řešený pozemek stavby pro rodinný dům se nachází ve městě Broumov v okrese Náchod v katastrálním území Broumov. Přístup na pozemek je ze severozápadu a obdélníková parcela mírně klesá jihozápadně, tímto směrem se i poodkrývá částečně výhled do krajiny.

Parcela při řešení návrhu objektu neměla téměř žádnou sousední zástavbu, která by definovala strukturu a tvarosloví. Nicméně orientace a tvar domu byl určen na základě ideálního oslunění domu, provozní funkčnosti a vizuální provázanosti s okolím. Přístup na pozemek je ze severozápadu, logicky se v této části umístila dvougaráž a vstup do objektu, objekt se pak díky svému tvaru otevírá směrem do soukromé zahrady a krajiny.

Objekt byl navržen jako jednoduchý přízemní dům půdorysného tvaru „T“. Hmota objektu je tvořena středovým kvádrem se sedlovou střechou, ke kterému přiléhají dvě křídla kvádrovitého tvaru s plochou střechou. Do domu vstupujeme ze severovýchodní strany, kde se nachází i garáž pro dva automobily s dostatečným skladovým prostorem (například pro umístění jízdních kol apod.). Hlavní pobytové místnosti jsou orientovány severozápadním a jihozápadním směrem. V severovýchodní a jihovýchodní části se nachází pracovna, technická místnost, prádelna, koupelny a toaleta. Soukromá zóna objektu, byla nenásilně oddělena od společenské zóny, umístěním do jihozápadní části domu.

Záměrem bylo uspořádat prostor domu dispozičně tak, aby byl vytvořen jasný a silný bod, který se stane středem domu, středem dění celé domácnosti. Toho bylo dosaženo pomocí otevřeného prostoru nad obývacím pokojem s propojením prostorné kuchyně a jídelny. Takto velkorysý prostor se tak stává hlavním bodem pro setkávání celé rodiny. Z jídelny lze rovnou projít na krytou terasu a zahradu.