Borovany | Územní studie | Projekt 2018

Jedná se o územní studii v obci Borovany.