Tachov | Urbanistická studie | Projekt 2022

Studie řeší výstavbu bytových objektů na území brownfieldu továrny BHS v centru Tachova. Území je charakteristické členitým výškovým uspořádáním ve svahu a s výhledem do otevřené členité krajiny. Zároveň je komplikované přítomností navážek o velké mocnosti, na kterých jsou založeny
původní lehké průmyslové haly.

Návrh pracuje s konceptem moderní architektury zasazené do komplikovaného svažitého terénu, kdy terénní rozdíly jsou využity pro podzemní a polozapuštěné garáže o velké kapacitě, která výrazně překračuje normové požadavky.

Důležitá je myšlenka klidového vnitrobloku s vyloučením dopravního zatížení, kdy dopravní obsluha areálu probíhá především po obvodu řešeného území.
Studie je podkladem pro probíhající změnu územního plánu.