Lokalita Za Mostem | Urbanistická studie | Projekt 2021

Při návrhu zástavby 86 rodinných domů byl kladen důraz na vznik kvalitního veřejného prostoru (ulice, park atd.). Území se nachází podél komunikace s přibližně dvoumetrovým převýšením. Z toho důvodu je navržena taková koncepce zástavby, kdy domy podél komunikace mají suterén v její úrovni a tím jsou částečně vsazeny do terenního rozdílu. Před domy vzniknou neoplocené předzahrádky v sourkomém vlastnictví. Vnitřní síť komunikací je navržená z obytných ulic. V pomyslném centru zástavby vznikne park s výškově modelovaným terénem, poldrem a drobnou občanskou vybaveností.