Lokalita Za Mostem | Urbanistická studie | Projekt 2021

Jedná se o urbanistickou studii v Ronově nad Doubravou v lokalitě Za Mostem. Především jsme se při návrhu zástavby 86 rodinných domů věnovali vzniku kvalitního veřejného prostoru (ulice, park atd.). Území je podél komunikace s dvou metrovým převýšením, a proto je navržena regulace zástavby, kdy budou rodinné domy podél komunikace podsklepeny garáží a tak zahloubeny do terénu. Před domem vzniknou otevřené předzahrádky. Terén zahrady u domu vyrovná opěrná zeď. Vnitřní síť komunikací je navržená z obytných ulic. V pomyslném středu zástavby vznikne park s kopci, poldrem a drobnou občanskou vybaveností.