Obytný komplex Nový Pavlov | Urbanistická studie | Projekt 2019

Projekt je výsledkem vyzvané architektonicko-urbanistické soutěže zorganizované v zájmu nalézt koncepci výstavby nového obytného území pro cca 3500 obyvatel v návaznosti na stávající obec Pavlov u Kladna. Základní myšlenkou je vytvoření celoměstského centra – náměstí co nejblíže stávající zástavbě. Zvolená poloh náměstí by měla být v budoucnu v těžišti celého zastavěného území a zároveň od počátku na jedné z hlavních dopravních tepen (motorové i železniční). Návrh pracuje s postupným rozvolňováním hustoty zástavby od centra včetně snižování podlažnosti.

Návrh tohoto rodinného domu je součástí rozsáhlého urbanistického souboru v obci Pavlov u Kladna. Cílem uvedeného urbanistického záměru bylo nabídnout různorodé formy zástavby, které přispějí k diferenciaci území a pestrosti socioekonomické sféry. Jednou z navržených forem zástavby je právě tento objekt, který svými strohými formami a současně účelnou dispozicí odpovídá soudobému pojetí moderní architektury rodinných domů. Kvádrovitý horizontální charakter hmoty domu je podtržen zdůrazněním tektoniky vodorovných nosných konstrukcí a ve formě svislých oken i tektoniky svislých konstrukcí. Pro všechny navržené objekty tohoto souboru je nízkoenergetické a přírodě blízké pojetí s využitím moderních technologií, např. při hospodaření s vodami.

 

1. místo v developerské soutěži

CENA VEŘEJNOSTI – urbanistický projekt roku 2021

NOMINACE NA TITUL – urbanistický projekt roku 2021