Obytný komplex Nový Pavlov | Urbanistická studie | Projekt 2019

Projekt je výsledkem vyzvané architektonicko-urbanistické soutěže zorganizované v zájmu nalézt koncepci výstavby nového obytného území pro cca 3500 obyvatel v návaznosti na stávající obec Pavlov u Kladna. Základní myšlenkou je vytvoření celoměstského centra – náměstí co nejblíže stávající zástavbě. Zvolená poloh náměstí by měla být v budoucnu v těžišti celého zastavěného území a zároveň od počátku na jedné z hlavních dopravních tepen (motorové i železniční). Návrh pracuje s postupným rozvolňováním hustoty zástavby od centra včetně snižování podlažnosti.

 

1. místo v developerské soutěži

CENA VEŘEJNOSTI – urbanistický projekt roku 2021

NOMINACE NA TITUL – urbanistický projekt roku 2021