Obytný komplex Nové Město pod Smrkem | Urbanistická studie | Projekt 2022

Cílem této studie bylo vytvořit v Novém Městě pod Smrkem na místě brownfieldu bývalé textilní továrny koncept nového obytného souboru s veškerou občanskou vybaveností, rozsáhlou zelení a revitalizovaným vodním tokem. Celkové urbanistické řešení, přestože je velkorysé a moderní, vychází z důsledného rozboru stávajícího sídla, svým základem je inspirováno stávajícím schématem čtvercově uspořádané uliční sítě. Vedle sociálně ekonomického oživení a vybavení přináší záměr do města moderní urbanismus a architekturu.