Showroom SAPELI | Realizováno | Dokumentace pro provedení stavby 2019

Projekt je výsledkem spolupráce se společností Sapeli, kdy na podkladu designového návrhu autora Petra Novague bylo třeba vestavět showroom dostávajících prostor budovy Butterfly v Karlíně. Součástí řešení byl projekt stavebních úprav, projekt podrobného výtvarného řešení a samozřejmě prováděcí projekt veškerých technologií a technického zařízení.