Rodinný dům Pelhřimov | Návrh stavby 2021

Návrh byl limitován výrazně svažitou komunikací a proměnným výškovým rozdílem mezi niveletou parcel a niveletou komunikace. Z toho důvodu muselo být zohledněno převýšení osazení objektu vůči komunikaci i vůči sousedním parcelám po obou stranách. Výškové rozdíli byly natolik hraniční že nepřipadalo v úvahu objekt zpřístupnit rampou, a bylo zvoleno řešení kdy podzemní podlaží je přístupné v úrovni komunikace a nadzemní podlaží jsou v úrovni stavebního pozemku. Na místo opěrné zdi bylo okolí objektu vysvahováno a doplněno zelení.