Rekreační dům Ptice | Návrh stavby a DSP 2020-2022

Návrh vycházel z limitů územního plánu podle kterého bylo možné na pozemku postavit jednu stavbu pro rodinnou rekreaci o maximální zastavěné ploše 64 m2, o maximální výšce 2NP a podkroví a současně mximální výšce 9 metrů od průměrné nivelety stávajícího terénu. Úkolem bylo maximálně limity využít a navrhnout koncept moderní stavby pro rekreaci namísto tradičních „chatových“ stylů.  Návrh využívá převýšení nivelety stavebního pozemku nad přilehlou komunikací pro garáž v suterénu. Výsledkem je efektivní moderní stavba pro rekreaci, i přes dané limity o čisté podlažní ploše 220 m2 v celkem čtyřech podlažích.