Project and process building BHS Tachov | Projekt 2023

Řešené území pro stavbu administrativní budovy se nachází ve městě Tachov v Plzeňském kraji v katastrálním území Tachov. Pozemek je součástí areálu firmy BHS, která se zabývá výrobou papírenských strojů, včetně jejich montáží a servisem.

Budova je umístěna ve velmi pohledově exponovaném místě u příjezdové komunikace do areálu firmy BHS a současně i u výjezdu z Tachova.

Administrativní budova je navržena jako jedna třípodlažní stavba organického tvaru měřítkově přiměřená rozsáhlé okolní zástavbě průmyslových hal. Pro svojí důležitost záměrně svým půdorysným tvarem vyčnívá z klasické kvádrovité zástavby areálu. Vizuálně exponovaná budova působí z každého místa na pozorovatele trošku jinak. Tato vlastnost přirozeně zapadá do zvoleného konceptu organického tvarosloví. Její celkový vzhled pak přitahuje k budově a rovněž k celému areálu pozornost.