Městská knihovna Chrudim | V realizaci | Projekt 2019

Jedná se objekt městské knihovny v Chrudimi. Průčelí budovy dodržuje již založenou linii uliční čáry. Rovněž výškové uspořádání reaguje na výšku okolních budov, které vedlo k návrhu sklonu pultové střechy. Stavba je navržená jako jednoduchá kvádrová přízemní. V objektu je jeden hlavní výpůjční prostor, prosvětlený francouzskými okny a s kapacitou cca 9000 svazků. Dále je zde především čítárna, prostor pro děti a zázemí provozní části. Celý objekt je bezbariérový. Jedná se o kombinaci materiálů, kdy teplý dřevěný obklad je zabalený do studených šedých obkladových desek. Třešničkou je předprostor knihovny, který je koncipován jako piazzeta, využitelná i jako veřejný prostor pro setkávání, čekání, čtení apod.