Bytový dům Velký Osek | Od studie po stavební povolení | Projekt 2020

Bytový dům je navržen jako dvoupodlažní budova s využitím podkrovního prostoru. S respektem k charakteru lokality má objekt sedlovou střechu  a výškově zapadá do průměru okolní zástavby. Součástí projektu bytového domu je i parkoviště pro 9 stání.  Bytový dům disponuje 6 byty různých velikostí.

V blízkosti řešeného pozemku vede vlaková trať, proto je objekt dispozičně řešen s přihlédnutím k této skutečnosti. Na východní straně blíže k dráze je situován vstup do objektu a komunikační prostory. Otevřenost objektu s bytovými prostory je pak navržena na západní stranu směrem do zahrady.

Fasáda domu je řešena střízlivě – jde o plochy kombinující omítku v bílé barvě a dřevěného obložení. Charakter domu zvýrazňuje jednoduchý rastr na východní straně, který podporují ostatní strany objektu. Okna jsou částečně stíněna dřevěnými latěmi nebo posuvnými okenicemi, což má jak estetický, tak i funkční smysl.