Bytový dům Velký Osek | V realizaci | Návrh stavby a DSP 2020-2021

Bytový dům je navržen jako dvoupodlažní budova s využitím podkrovního prostoru. S respektem k charakteru lokality má objekt sedlovou střechu  a výškou nenarušuje výškovou hladinu okolní zástavby. Bytový dům disponuje 6 byty různých velikostí.

V blízkosti řešeného pozemku vede vlaková trať, proto je objekt dispozičně řešen s přihlédnutím k této skutečnosti. Na východní straně blíže k dráze je situován vstup do objektu a komunikační prostory. Byty jsou pak situovány především k západní klidové straně, směrem do zahrady.

Objemové a architektonické řešení domu je záměrně prosté, doplněné jednoduchým rastrem otvorů zejména na východní straně. Okna jsou částečně stíněna dřevěnými latěmi nebo posuvnými okenicemi, což má jak estetický, tak i funkční smysl.