Bytový dům Ronov nad Doubravou II | Architektonická studie | Projekt 2022

Navrhovaný objekt je umístěn podél ulice Pod rybníkem, aby lépe vymezoval veřejný uliční prostor a zároveň vznikl vnitroblokový prostor pro plochu parkování. Navrhované domy nepřevyšují výškovou úroveň okolní zástavby. Výšková úroveň zástavby ve vztahu k okolní zástavbě je ovlivněna i svažitostí pozemku.

Architektura domu je geometricky čistá, jednoduchá, nenásilná, nerušící okolí s množstvím prosklených ploch spojujících interiér s exteriérem. Materiály a barvy na fasádě jsou přírodního charakteru.

18 bytových jednotek

24 parkovacích míst