Bytový dům Odolena Voda | Návrh stavby 2021

Hmotové a dispoziční řešení objektu předurčila krom neobvyklého tvaru pozemku a orientace vůči světovým stranám zejména snaha o výrazné propojení interiéru s exteriérem. Jedná se o viladům s 4 byty dvou typů velikostí. Tvar vychází z dvou kvádrů připojených k sobě. Novostavba respektuje charakter lokality a svojí výškou a tvarem zapadá do okolní zástavby.

Fasády tvoří kombinace bílé omítky a vertikálně strukturované omítky v barvě žlutá okrová. Zpevněné plochy jsou navrženy z betonové velkoformátové dlažby. Charakter domu zvýrazňují „šambrány“, které vytváří s francouzskými okny menší balkonový prostor. Na západní fasádě domu a u vstupu jsou navrženy fasádní treláže pro popínavé rostliny.

Pro co největší komfort bytů je navrženo dostatek oken, díky tomu je zaručena výborná prosvětlenost a příjemné propojení s exteriérem.