Bytový dům Mníšek pod Brdy | Návrh stavby 2020

Návrh stavby vychází z konceptu, na který již v minulosti bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Architektonické a dispoziční řešení tohoto původního projektu však již neodpovídalo současným potřebám investora a proto byl v intencích původních rozhodnutí objekt navržen nově.

Základem konceptu bylo zachovat působení stavby kruhového půdorysu, avšak eliminovat nevýhody zaoblených konstrukcí. Budova o vyšší podlažnosti je dominantou území a je doplněna vertikálními trelážemi podporující ozelenění fasády. Spolu se zelenou střechou a využitím zelené střechy představuje objekt oživení stávajícího obytného souboru