Bytový dům Klánovice | Realizováno | Návrh stavby a DSP 2019-2021

Jedná se o bytový dům v Praze v Klánovicích. Ve 20. až 40. letech 20. století byly Klánovice významným centrem odpočinku pražské smetánky. Dnes je tato městská část místem luxusního rezidenčního bydlení. Zástavba je napojena na největší souvislou lesní plochu na území Prahy – přírodní rezervace Klánovický les a Cyrilov. Dům byl navržen přibližně stejné velikosti a proporcí, jako okolní vilová zástavba. Shodně s okolní zástavbou je také umístěn ve středu pozemku.

Kromě citlivého začlenění stavby do území, bylo dbáno na ekologické řešení. Stavba má zelenou střechu, fotovoltaické panely, nucené větrání bytů s rekuperací, tepelné čerpadlo jako zdroj tepla, využívá recyklace šedých vod a znovuvyužití tepla šedých vod. Na pozemku je umístěna rychlodobíjecí stanice pro elektromobily.

13 bytů různých dispozic (balkon, terasa, nebo zahrada)

22 parkovacích stání (8 nekrytých)