Bytový dům 4 Dvory | Architektonická soutěž | Projekt 2020

Jedná se o blokovou zástavbu s obytným vnitroblokem v Českých Budějovicích. Lokalita 4 Dvory sousedí s dvojicí největších českobudějovických sídlišť Máj a Vltava a postupně se rozevírá do krajiny Vrbenských Rybníků. Požadavky na dostatečné proslunění bytů a prostupnost vnitrobloku nás vedly k jednotlivému členění zástavby. Jednotlivé byty jsou navrženy jako vzdušné bydlení v zeleni (předzahrádky, balkony a střešní terasy na zelené střeše atd.). Ulice E. Rošického má komerční prostory v parteru pro oživení ulice směrem k původní zástavbě.

150 bytových jednotek

165 odstavných stání v garážích a vnitrobloku (mimo uliční prostor)