Bytový dům 4 Dvory | Architektonická soutěž | Návrh stavby 2020

Projekt je výsledkem architektonické souteže organizované statutárním městem České Budějovice. V řešeném území bylo třeba navrhnout nejen urbanistické uspořádání budov, ale i podrobné architektonické a dispoziční řešení, splňující bilanční požadavky zadavatele. Lokalita 4 Dvory sousedí s dvojicí největších českobudějovických sídlišť Máj a Vltava a postupně se rozevírá do krajiny Vrbenských Rybníků. Byla navržena bloková kompaktní zástavba vytvářející klidný polosoukromý vnitroblok, který se rozkládá na střeše podzemního parkoviště. V ulici E. Rošického jsou navrženy komerční prostory v parteru pro oživení ulice směrem k původní zástavbě. Řešení bytů splňuje požadavky na velikostní kategorie určené zadavatelem a současně přináší moderní dispoziční uspořádání s dostatkem doprovodných prostorů jako jsou balkony, terasy, předzahrádky apod. V návrhu je důsledně dbáno na dostatečné proslunění všech bytů, což se projevuje také atraktivním prosklením fasádních ploch a doplněním stínícími prvky. Spolu se zelenými střechami, předzahrádkami a zelenými terasami poskytuje návrh podmínky pro kvalitní bydlení v širším centru města.

150 bytových jednotek

165 odstavných stání v garážích a vnitrobloku (mimo uliční prostor)