Administrativní budova CIUR | V realizaci | Projekt 2019

Návrh interiéru byl vytvořen v souvislosti se
záměrem celkové rekonstrukce, dostavby
a nástavby administrativní budovy společnosti
CIUR v Brandýse nad Labem. Společnost
CIUR je významným výrobcem a dodavatelem
tepelně izolačních materiálů a technologií. Při
řešení interiéru tak byla zohledněna možnost
použití přírodních a dlouhodobě udržitelných
materiálů s důrazem na estetické působení
a optimální klima pro vytvoření kvalitního prostředí
pro pracovníky i návštěvy.